راهنمای شركت در جلسه آزمون های ورود به حرفه مهندسان، كاردان ها ی فني ساختمان (پايه سه)،
تعیین صلاحیت حرف های معماران تجربي (پايه سه ، دو و يک) و صلاحیت كارشناس ماده 27
13 ، 14 و 15 مردادماه 1400

 

 

 

داوطلبان لازم است قبل از شركت در جلسه آزمون، اين راهنما را با دقت مطالعه و بر اساس مفاد آن اقدام
نمايند.

الف) الزامات رعايت موارد بهداشتي:

با توجه به شیوع ويروس كرونا در سراسر كشور و مطابق مفاد دستورالعمل هاي بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکي شركت كنندگان موظفند موارد زير را رعايت نمايند :
1 – استفاده از ماسك 3 لايه معمولي (بدون فیلتر) براي ورود به حوزه، حین آزمون و خروج از حوزه الزامي است.
2 – به همراه داشتن مواد ضدعفوني كننده يا پد الکلي جهت استفاده شخصي حین برگزاري آزمون توصیه ميشود.
3 – به همراه داشتن زيرانداز يا محافظ مناسب به منظور قرار دادن كتب و جزوات بر روي آن و عدم تماس با زمین
توصیه ميشود.
4 – براي جلوگیري از ازدحام و رعايت فاصله گذاري اجتماعي در هنگام ورود به حوزه حداقل يك ساعت قبل از شروع
آزمون در محل حوزه حضور داشته باشید.
5 – به منظور رعايت نکات بهداشتي و عدم پذيرفتن امانات، از همراه آوردن تجهیزات غیرمجاز مانند تلفن همراه،
ساعت هوشمند، تبلت و … به داخل حوزه اكیداً خودداري نمائید.
6 – از بلند شدن و صحبت كردن با ساير داوطلبان قبل از شروع آزمون و حضور سر صندلي ساير داوطلبان خودداري
نمائید .
7 – رعايت توصیه ها و تذكرات بهداشتي مسئولین و مراقبین حوزه ها در كلیه مراحل برگزاري آزمون الزامیست.
8 – به منظور رعايت دستورالعملهاي بهداشتي سرو غذا برای آزمون رشته معماری(طراحي) انجام نخواهد شد
لذا داوطلبان محترم ميتوانند تغذيه مختصر و مناسب به همراه خود داشته باشند.

 

ب)كارت شناسايي آزمون

احراز هويت شركت كنندگان در جلسه آزمو ن هاي مهندسي، كارداني و ماده 27 از طريق ارائه كارت عضويت عکسدار
سازمان استان يا كارت شناسايي معتبر عکسدار و پرينت كارت شناسايي و براي معماران تجربي از طريق
كارت شناسايي معتبر عکسدار و پرينت كارت شناسايي ميباشد.
كارت شناسايي حاوي مشخصات داوطلب، شماره داوطلبي، مکان و زمان آن ميباشد. لذا ضروري است داوطلبان موارد زير را رعايت نمايند:
1 – كارت شناسايي از تاريخ يکشنبه 10 / 5 / 1400 بر روي وبسايت دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان
به آدرس: www.inbr.ir ارائه ميگردد كه ضروري است هر يك از داوطلبان رشته هاي مختلف با وارد كردن
شماره عضويت سازمان استا ن، شماره شناسنامه و شماره پرونده در فرم موجود بر روي وب سايت، پرينت كارت
شناسايي آزمون خود را تهیه نمايند.

تذكر مهم: ورود داوطلب به جلسه آزمون بدون كارت شناسايي آزمون و كارت عضويت سازمان استان و يا كارت معتبر عكسدار حتي با تأيیديه ثبت نام آزمون مجاز نمي باشد.

2-  مندرجات كارت شناسايي آزمو ن همان اطلاعاتي است كه داوطلب به هنگام ثبت نام در فرم مربوطه درج و تأيید نموده است. با اين وجود در صورت مشاهده مغايرت در مندرجات كارت شناسايي آزمون، به منظور رفع نقض، داوطلب ميبايست صرفاً در تاريخهاي 11 و 12 مرداد با در دست داشتن پرينت كارت شناسايي آزمون و تصوير آن و برگه ثبت نام تأيید شده به آدرسهاي اعلام شده در لینك كارت ورود به جلسه مراجعه نمايد.

دستورالعمل اجرايي و دفترچه راهنمای
شركت در جلسه آزمونهای ورود به حرفه مهندسان،
كاردانهای فني ساختمان ، تعیین صلاحیت حرفهای معماران
تجربي و صلاحیت كارشناس ماده bargozari-14002

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *